36 480 408 ml@adv-lindquist.dk

Advokatfirmaet Lindquist

Erhvervslejeret

 

Maleri af Lars Lundgreen

Erhvervslejeret

Erhvervslejeloven er en lov, som bygger på aftalefrihed, hvilket indebærer at man allerede i forbindelse med erhvervslejekontraktens indgivelse skal sørge for at have taget stilling til huslejens størrelse og reguleringen af huslejen.

Derudover skal man huske at få afklaret spørgsmål som afståelsesret, indtrædelsesret, lejemålets varighed, lejers eventuelle specielle behov og fordelingen af vedligeholdelsespligten evt. erstatning ved udlejers opsigelse af lejemålet.

Vedrørende Huslejeregulering: Erhvervslejeloven giver mulighed for, at hver part i lejeforholdet kan kræve huslejen reguleret til markedslejen, såfremt den pågældende leje enten er væsentlig lavere eller højere end markedslejen. Det kan dog tidligst ske 4 år efter lejeperiodens begyndelse.

Vedrørende Afståelsesret: En lejer har ret til at lade en anden lejer inden for samme branche fortsætte i det lejemål, som lejeren har indgået med udlejer hvilket så sker på uforandrede vilkår.

Vedrørende opsigelse: Lejer kan opsige lejemålet som udgangspunkt med 3 mdr. varsel. Udlejer kan opsige lejemålet, hvis der foreligger særlige opsigelsesgrunde.

Vedrørende erstatning: I forbindelse med en opsigelse fra udlejeren har lejeren, som udgangspunkt, altid krav på erstatning for opsigelse for det tab lejeren lider, som følge heraf, medmindre opsigelse skyldes lejerens egen misligholdelse af lejeforholdet.

Hvis du ønsker at få vores vurdering af en konkret sag, er du velkommen til at kontakte os telefonisk med henblik på en indledende drøftelse.

Få en gratis gennemgang af din sag

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Vi sidder klar til at hjælpe dig

Michael Lindquist

Michael Lindquist

Advokat for Højesteret

Kira Iqbal

Kira Iqbal

Advokatfuldmægtig

Merac Hamid

Merac Hamid

Advokatfuldmægtig

Vakant

Vakant

Advokatsekretær

Vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig?

Bliv ringet op

Udfyld formularen, så ringer vi til dig

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Kontakt os

Herstedøstervej 27a
2620 Albertslund.

Ring på:
36 48 04 08

Mail: kontakt@adv-lindquist.dk