36 480 408 ml@adv-lindquist.dk

Advokatfirmaet Lindquist

Personskade

 

Maleri af Lars Lundgreen

Personskade

Advokatfirmaet Lindquist har en solid erfaring inden for personskade.

Det er vigtigt, at du vælger den rigtige rådgiver. Uanset hvor du bor kan vi hjælpe dig. Når skaden er sket, er du afhængig af, at din advokat har stor erfaring med de særlige regler, der gælder for din skade.

De erstatningsposter, du kan få erstatning for, afhænger både af, hvordan du er kommet til skade og hvornår. Det vil derfor være umuligt at give en fyldestgørende beskrivelse af de erstatningsposter. En af de vigtigste poster er:

1) Svie og smerte
I sager, hvor der er en ansvarlig skadevolder, kan du få godtgørelse for svie og smerte med en fast takst for hver dag, du er sygemeldt.

2) Tabt arbejdsfortjeneste
I sager, hvor der er en ansvarlig skadevolder, kan du få erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Posten skal erstatte det økonomiske tab, der opstår på grund af mistet indtægt, hvis du er syg, bliver afskediget eller ikke kan påtage dig et nyt arbejde på grund af ulykke. Du kan få erstatning fra ulykketidspunktet og frem til, at du enten kan begynde og arbejde igen i næsten samme omfang som forud ulykken.

3) Varigt mén
Efterlader en ulykke, varige mén, har du krav på en godtgørelse. Ménet udmåles til en méngrad i procent efter Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings vejledende méntabel. Du har krav på godtgørelse, hvis méngraden vurderes til mindst 5 %. Til brug for fastsættelse af méngraden tages alene udgangspunkt i de helbredsmæssige følger, ulykken har påført.

4) Erhvervsevnetab
Hvis din skade er så alvorlig, at du ikke kan fortsætte med dit arbejde som hidtil, kan du muligvis få erstatning for tab af erhvervsevne. Det er et beløb, som enten udbetales som et engangsbeløb eller som en løbende ydelse. Det afhænger af, hvor nedsat din erhvervsevne er.
Erhvervsevnetab udmåles i procent i forhold til indtægtstabet. Du har krav på erstatning, hvis varigt mén udgør mindst 15 %

Vi vil kæmpe for, at du får den erstatning, som du har ret til. Vi giver dig en gratis og grundig vurdering af din sag.

Få en gratis gennemgang af din sag

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Vi sidder klar til at hjælpe dig

Michael Lindquist

Michael Lindquist

Advokat for Højesteret

Kira Iqbal

Kira Iqbal

Advokatfuldmægtig

Merac Hamid

Merac Hamid

Advokatfuldmægtig

Vakant

Vakant

Advokatsekretær

Vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig?

Bliv ringet op

Udfyld formularen, så ringer vi til dig

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Kontakt os

Herstedøstervej 27a
2620 Albertslund.

Ring på:
36 48 04 08

Mail: kontakt@adv-lindquist.dk